Annelie Nordström säger också att hon ”förstår och respekterar” Sahlins beslut och kallar det för ”sorgligt, men nödvändigt”.
– Socialdemokraternas extrakongress får ta ställning till vilken riktning som det nödvändiga moderniseringsarbetet ska ha och vilka som ska leda den processen, säger Nordström.
– Det socialdemokratiska partiet måste agera starkt i opposition mot den politik regeringen gick till val på även om det inre partiarbetet måste ses över.