Rationaliseringar orsakar stress och besvär i rörelseorganen som gör att många sjukskriver sig. Det slår Jørgen Winkel fast i en rapport. En slutsats är att industrin oftare klarar neddragningar bättre än offentliga arbetsgivare.
– Man har i högre grad förstått att man inte kan slita ut folk, säger Jørgen Winkel.
Han hävdar att mycket av det som satsas på att komma till rätta med sjukfrånvaron inte gett långsiktiga resultat. Och förklarar att om en individ får hjälp med stresshantering finns det ändå stor risk att den mår dåligt av en rationalisering. Skälet är att rationaliseringen i sig har mycket större påverkan på hälsan än en kurs i avslappning.
Vad som är viktigt för hälsan är i stället en chef som visar omtanke, att de anställda får information och är delaktiga.
– De anställda har en enorm kunskap, tar man vara på den får man en helt annan grund att skapa förändringar på. Då blir folk mindre stressade, säger Jørgen Winkel.
Jørgen Winkel är professor vid institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har tillsammans med Rolf Westergaard vid Universitetet i Trondheim sammanställt rapporten som är baserad på över 10 000 vetenskapliga artiklar som publicerats de senaste 20 åren.