Migrationsverket bjöd in representanter från bland annat Polisen, kommunerna, Arbetsmiljöverket, LO och Kommunal för att få deras bilder av bärplockarnas situation.

Per Holmström har jobbat med frågorna sedan Kommunal blev facket för bärplockarna i år. Grundproblemet till att det kunnat gå så fel är att ingen har ansvaret för bärplockarna, säger han.
Och ingen verkar vilja ta på sig ansvaret. Migrationsminister Tobias Billström har uttryckt att facket eller Migrationsverket ska lösa problemet.
– Regeringen måste titta på frågan. Om någon ska skämmas för att det inte funkar så är det de, säger Per Holmström.
– Det finns ingen någonstans som har ansvar när Migrationsverket har beviljat arbetstillstånd.

Gunilla Wikström på Migrationsverket bekräftar att det inte är deras ansvar.
– Migrationsverkets uppgift är att pröva ansökningar av arbetstillstånd. Det gör vi innan personen kommer till Sverige. Sedan har inte vi i uppdrag att göra någon uppföljning.
Är det därför det blivit så mycket problem, för att ingen har det ansvaret?
– Vi vet inte det ännu. Men det kommer ofta upp i diskussioner – vem har ansvaret? Samtidigt är bärplockarna myndiga personer som har ett fritt val att åka till Sverige och arbeta. I majoriteten av fallen funkar det ju. Men det är en utsatt grupp som far illa.
Hur går ni vidare med frågan nu?
– Vi ska analysera det som kommit fram och sedan bestämmer vi om vi går vidare. Om det finns brister får vi påtala det för regeringen, säger Gunilla Wikström.