SVAR: Du ska inte behöva lämna din OSA-anställning i den gamla kommunen. Den fortsätter få samma lönebidrag som tidigare och därmed ska inte din anställning påverkas av en flytt till grannkommunen.