SVAR: Det är arbetstagarens prestation som ska bedömas, enligt skrivningar i de centrala avtal som innehåller individuella löner och som gäller medlemmar anställda av en privat arbetsgiv-are. I det centrala ­löne­avtalet för offentligt anställda står samma sak, men där kan det också vara annat än arbetstagarens prestation som utgör grunden för löneökningen.Oavsett vilket av löneavtalen du omfattas av, är det hur väl arbetstagaren uppfyller kriterier som ska styra löneökningen. Din fråga om utjämning av lönerna i en arbetsgrupp är inte så enkel att besvara. Om arbetsgivaren vill göra en justering någon gång kan det vara okej, men att ständigt använda pottpengar på det viset tyder på att arbetsgivaren inte belönar prestation utan har andra kriterier för löneökning. Löneavtalet hanteras fel om arbetsgivaren inte lönesätter efter kriterier som arbetstagarna känner till.