Efter avslöjandet att en tjänsteman på Upplands lokaltrafik (UL) läckt uppgifter revs den ursprungliga upphandlingen, som KR Trafik vann. För att säkra busstrafiken fram till juni 2012 genomförde UL en korttidsupphandling där Nobina tog hem de flesta av sträckorna. Trots detta har företaget valt att ligga kvar med ett varsel på 450 bussförare i väntan på att den ursprungliga upphandlingen avgörs.

Olle Lööf är bussförare på Nobina. Han är missnöjd med hur UL har hanterat upphandlingen och orolig över sin framtida anställning.
– Det är frustrerande att inte veta vad som kommer att hända. Det enda jag vet är att jag med största sannolikhet kommer att ha kvar jobbet fram till nästa årsskifte. Efter det blir jag förmodligen uppsagd och nyanställd på prov, säger Olle Lööf.

I fredags slog förvaltningsrätten fast att den ursprungliga upphandlingen måste göras om. När upphandlingen är avgjord kommer det förlorande företagets anställda få söka jobb hos den vinnande entreprenören. Detta eftersom det inte blir någon verksamhetsövergång. Beroende på vilket företag som vinner kan nyanställningen börja med sex månaders provanställning. Redan ett halvår innan upphandlingen vädjade Bill Eriksson, Kommunals fackliga samordnare på Nobina, till UL:s styrelse för att få in verksamhetsövergång som ett krav.
– Hade man gjort som SL i Stockholm och låtit den vinnande entreprenören ta över förarna hade vi inte haft samma oro bland de anställda, säger Bill Eriksson.

Enligt UL:s styrelseordförande Fredrik Ahlstedt (M) har verksamhetsövergång varit uppe i diskussion. Han anser att det inte är nödvändigt att kräva att den vinnande entreprenören tar över personal och hänvisar till brist på förare i länet.
Finns det några siffror som visar underskottet?
– Några exakta siffror har jag inte, men jag vet att det varit svårt att rekrytera, säger Fredrik Ahlstedt (M).

Idag är många kritiska kring hur UL har agerat. Korttidsupphandlingen innebär att 63 bussförare på KR Trafik blir uppsagda redan nästa sommar. När KR trafik vann den ursprungliga upphandlingen i somras fick de veta att de skulle få behålla sina jobb fram till 2020. Nu får de välja mellan att söka sig till Nobina, eller ansluta sig till skoltrafiken som KR Trafik vunnit. Många av de som börjar köra skoltrafiken kommer få gå ner i tjänstgöringsgrad och stämpla upp till heltid.
– Sättet som UL hanterat upphandlingen på är skamligt. De borde låtit en extern konsult göra upphandlingen, då hade det inte blivit någon läcka. Det är klart att våra förare är oroliga och förbannade. Många får kraftigt försämrad pension när de går ner till deltid, säger Ulf Tedesund Kommunals skyddsombud på KR Trafik.

Turerna kring UL:s upphandling

Upphandlingen av regionbusstrafiken i Uppland för åren 2011-2021 är värd fyra miljarder kronor och berör 500 bussförare. I upphandlingen har tre bussbolag kommit med anbud: Keolis (tidigare Busslink), KR Trafik och Nobina.

• 7 maj. Keolis (tidigare Busslink) lägger det lägsta budet och vinner den första upphandlingen.
• 31 maj. Bolagen får möjlighet att komma med nya anbud eftersom UL vill komplettera upphandlingen. Under processen läcker en tjänsteman på UL uppgifter om Busslinks anbud till Nobina.
• 7 juni. KR Trafik tar hem den kompletterande upphandlingen efter att ha sänkt sitt anbud.
• 16 augusti. UL stoppar upphandlingen sedan läckan avslöjas.
• 21 Oktober. UL väljer att genomföra en korttidsupphandling för att säkerställa trafiken fram till juni 2012. Nobina vinner 9 av 14 trafikpaket. KR trafik blir av med sina turer mellan Uppsala, Enköping, Västerås och Sala. 63 bussförare hotas av uppsägning 12 juni 2011. UL kan bryta korttidsavtalet om det rättsliga efterspelet kring den ursprungliga upphandlingen blir löst innan 12 december i år.  
• 5 november. Förvaltningsrätten i Uppsala beslutar att hela upphandlingen måste göras om. Detta efter att Keolis begäran om överprövning beviljas.