SVAR: Om du bara planerar för en normal formbeskärning går det bra att göra det nu. Men rör det sig om ett större ingrepp som en kraftig reducering av höjden eller en nedkapning till marken är det bättre att du väntar med detta till vårvintern i mars-april.Den liguster man brukar använda som häckväxt är Ligustrum vulgare, en nära släkting till våra syrener. Det kan vara bra för barnfamiljer att känna till att de svarta bären kan framkalla kräkningar och kramper om man fått i sig en större mängd.