SVAR: Det beror på vilket avtal du jobbar under. Enligt vissa avtal ska man i ett sådant fall betala ett skadestånd till arbetsgivaren, vilket motsvarar din lön under uppsägningstiden. Enligt andra avtal kan skadeståndet omfatta upp till 14 dagars lön. Ta kontakt med din sektion så du får veta vilket avtal du jobbar under.