SVAR: När tiden mellan arbetspass blir längre än en normal lunchrast används benämningen delad tur och många medlemmar i Kommunal gillar inte den typen av pass. Arbetstagaren får i praktiken varken mer eller mindre arbetstid, men timmarna mellan två närliggande arbetspass under en så kallad delad tur upplevs som arbete. Det är svårt att använda tiden mellan passen till det privata livet, så flertalet väntar bara på att nästa arbetspass ska börja. På det viset får den anställde en mycket lång arbetsdag genom att bli uppbunden av arbetet utan att få betalt.