SVAR: Om du byter a-kassa behåller du din medlemstid under förutsättning att det inte är något avbrott mellan medlemskapen. Blir det ett avbrott får du börja om på nytt och kan tidigast få inkomstrelaterad ersättning när du varit medlem i 12 månader. Jag rekommenderar därför att du kontaktar din nya kassa för att få närmare information om hur du ska gå till väga med ditt byte.