SVAR: Det låter som om dina äpplen angripits av en fjärilslarv, som antingen kan vara äppelvecklaren eller rönnbärsmalen. Ur äppelvecklarens ingångshål ser man larvens exkrementer komma ut och ”gången” fortsätter sedan in till kärnhuset. Vid angrepp av rönnbärsmalen bildas en brun fläck runt ingångshålet och ofta syns små vita korn av stelnad fruktsaft. I frukterna hittar man också långa slingrande gångar. Rönnbärsmalens angrepp ökar de år när det är lite rönnbär.Idag finns inget bra botemedel mot angreppen. Men håll marken under träden öppen och lucker och kronan luftig. Borsta också stammen ren från mossa och lav där skadeinsekter kan övervintra, så ökar chanserna för färre angrepp nästa år. Du kan också sätta upp fågelholkar för att få fler insektsätande fåglar i omgivningen. Citronäpple är ett annat namn på den gamla hushållsfrukten melonäpple.