SVAR: Din arbetsgivare kräver tillbaka lön som betalades ut för mer än ett år sedan. Men om du är skyldig att återbetala den beror på om du var i god tro när du tog emot den. Arbetsgivaren kan alltså inte hävda att de har ett ”retroaktivt system” som ger dem rätt att återta lön som betalades ut för ett år sedan. När Arbetsdomstolen har dömt i denna typ av tvister har man lagt stor vikt vid om den felaktiga löneutbetalningen inneburit en så pass stor ökning av nettolönen att det funnits anledning för arbetstagaren att noggrant kontrollera sitt lönebesked. Vidare har det betydelse om ­löne­beskedet varit svårt att begripa. När en domstol ska avgöra om en arbetstagare tagit emot för mycket lön i god tro blir det alltså alltid en bedömning av det enskilda fallet. Och även om arbetsgivaren skulle ha rätt att kräva tillbaka lönen är det inte självklart att de har rätt att kvitta den med din nuvarande lön. Enligt lagen måste du lämna ditt samtycke till kvittning.Arbetsgivaren måste också först få ett utlåtande från krono­fogdemyndigheten hur mycket av din lön du har rätt att behålla. I kollektivavtal kan finnas regler om rätt till kvittning. Jag råder dig att kontakta din lokala fackliga organisation för stöd och hjälp i frågorna om god tro och kvittning, liksom för att få information om eventuella kollektiv­avtalsregler.