Både arbetsgivare och fack anser att Socialstyrelsen lämnade personalen i sticket när man i somras hävde de föreskrifter som gett visst utrymme för att använda tvång i demensvården. Men Anders Printz, avdelnings­chef på Socialstyrelsen, håller inte med.
– Vi har ett stort ansvar för att tydliggöra vad man får göra enligt gällande lagstiftning. Men när det saknas en lagstiftning blir det en förvirrad situation. Då kan vi inte alltid ge svar, men vi är aktiva med om hur man kan arbeta.
Anders Printz påminner om att myndigheten i våras gav ut riktlinjer för hur man kan arbeta utan tvångsåtgärder.

Socialstyrelsen vill att det ska finnas möjligheter till att använda åtgärder som lås och bälten i en ny lagstiftning.
– Men den ska tydligt begränsa när det är möjligt. Då kan det bli tydligare för personalen och man säkrar den enskildes trygghet. Det kan också leda till att man mer sällan använder tvång än när regelverket är oklart.
Socialstyrelsen har sagt nej till att lagstifta om en minimibemanning i demensvården.
Ser ni ingen risk med att kommunerna kommer fortsätta ersätta personalen med lås och larm om det blir tillåtet att låsa igen?
– Det beror på hur lagstiftningen ser ut. Om särskilda beslut fattas om varje åtgärd tror jag snarare att en lag är ett skydd mot personalnedskärningar än tvärtom, säger Anders Printz.