Gunilla Johansson

– Man måste vara väldigt lyhörd för att lösa problemen kring demenssjukdom, säger undersköterskan Gunilla Johansson.
De är fem stycken undersköt­erskor och sjuksköterskor som har arbetat länge med personer med demens, de flesta har också specialistutbildning.

Alla fem har också nyligen gått igenom kursen Demens ABC. Det är en grundläggande utbildning som ligger på nätet. De är överens om att kursen är en väldigt bra bas för alla som arbetar med personer med demens.
– Kursen tar upp svåra situationer som aggressivitet, vandringsbeteende och sexuellt utagerande. Dessa beteenden har olika orsaker för olika personer och lösningarna blir då inte lika. Det är ett detektivarbete, säger Gun­illa Johans­son.

Det finns starkt vetenskapligt stöd för att utbildning minskar användningen av fysiska begränsningsåtgärder, bland annat en avhandling från Umeå Universitet som kom i våras. Socialstyrelsen tycker att kommunerna bör prioritera utbildning åt undersköterskor och vårdbiträden.

Demens ABC

Webbkursen Demens ABC lanserades före sommaren. I mitten av oktober hade 1 700 personer genomfört kursen. Kursen är gratis och finns på www.demenscentrum.se