Efter att de nya hårdare sjukförsäkringsreglerna infördes för två år sedan har fackets jurister fått allt fler ärenden på sitt bord. LO-TCO Rättsskydd ägs gemensamt av LO och TCO och Kommunal är det förbund som flitigast anlitar deras hjälp.
– Den typiska personen som vi hjälper är en kvinna i 50-årsåldern som jobbat i vården och först har fått förslitningsskador och sedan psykiska besvär, säger Olov Östensson som arbetar på Rättsskyddets försäkringsrättsliga enhet.

I många fall handlar det om att Försäkringskassan har ett för dåligt underlag för sitt beslut. Genom att bland annat kräva in bättre läkarintyg och utlåtanden från arbetsgivaren så kan drygt hälften av de LO och TCO-medlemmar som Rättsskyddet tar sig an få rätt i högre instans. Det är så det brukar se ut.
Men för 2010 har framgångsprocenten sjunkit. Hittills i år har man förlorat 6 av 10 fall. Bara i 43 procent har man slagit Försäkringskassan på fingrarna. En förklaring kan vara det osäkra rättsläge som uppkommit inom sjukförsäkringen efter alla lagändringar.
Men det kan också bero på att Rättsskyddet tar sig an mer svårvunna ärenden idag.
– Vi får mer extrema fall idag där personer nekas ersättning trots att de verkligen borde ha rätt till det. Vi menar att Försäkringskassan ofta läser lagen mycket strängare än vad den egentligen säger. Därför vill vi driva de fallen för att få fram en rättslig praxis, säger Olov Östensson.

På Rättsskyddet påpekar man att det ändå är en hög framgångsprocent för en process mot en statlig myndighet och ett betydligt bättre utfall än om en enskild själv driver vidare en överklagan av kassans beslut. Men det finns ändå en oro över att domstolarna har börjat lyssna mer på Försäkringskassan.
– Ju fler beslut där Försäkringskassan driver en hårdare linje, desto större är risken att domstolarna sakta men säkert tar intryck av kassans argumentation, säger Olov Östensson som tycker sig se en hårdare prövning även i fall som rör det gamla regelverket.
– Det är en systemförändring som har smittat av sig från de nya hårdare reglerna.

Lasse Thörn, enhetschef på Kommunals arbetsrättsenhet påpekar att andelen ärenden som förbundets ombudsmän skickar vidare till Rättsskyddet inte är större idag än tidigare. Men Kommunal hjälper totalt sett fler medlemmar idag.
– Vi tar hand om en större mängd här på förbundet och det beror på att vi har förbättrat samarbetet och fått ökad kunskap hos våra ombudsmän.
Att Kommunals ärenden är i majoritet på LO/TCO-juristernas bord beror inte bara på hur förbunden har prioriterat, anser Lasse Thörn.
  – Jag tror vi har flera medlemmar som far illa. Det är fortfarande en skillnad i hur man hanterar män och kvinnor ute på arbetsplatserna.

Kostar 20kr per år

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och socialförsäkringsrätt. Den totala budgeten för Kommunals avtal med Rättsskyddet är i år 18,5 miljoner kronor. För varje medlem blir det cirka 20 kronor av den årliga fackliga medlemsavgiften.
Förra året drog Rättsskyddet in drygt 60 miljoner till Kommunals medlemmar.
Juristerna driver cirka 700-800 ärenden per år, varav en minoritet är arbetsskadeärenden.  Sjukförsäkringsärenden har en eftersläpning på en till två år på grund av långa handläggningstider. 2008 och 2009 vann fackets jurister 51 procent av sjukförsäkringsfallen.
Hittills i år är framgångsprocenten 43 procent. För arbetsskadeärenden är siffran 30 procent 2010.
När Rättsskyddet tar sig an ett fall har de ofta redan gått till domstol, det vill säga det är ett beslut som redan har omprövats.

KÄLLA: LO-TCO Rättsskydd och Kommunal.