Syftet med rekommendationerna, som nu varit ute på remiss, är att förebygga undernäring som är ett utbrett problem bland äldre. Bland annat vill Livsmedelsverket att de gamla äter minst sex måltider om dagen eftersom äldre ofta har dålig aptit.

På Kommunal tycker man att det finns många bra synpunkter bland förslagen. De statliga riktlinjerna understryker behovet av en bra miljö och sällskap för att måltiden ska bli behaglig och att vårdgivarna ska ta hänsyn till de gamlas individuella vanor och önskemål. För att stimulera syn- och luktsinne bör de äldre som vill också få vara delaktiga i matlagningen.
Men facket tycker att rekommendationerna också borde ha innehållit något om tidsaspekten.
För att få äldre att äta mer och bättre, räcker det inte med att personal från hemtjänsten tittar in och räcker över en matlåda som den gamla får värma i micron.

När kommunen gör en biståndsbedömning måste man räkna med den tid och bemanning ”som krävs för att omvårdnadspersonalen ska kunna skapa goda förutsättningar för såväl god mat, god aptit och en situation där den äldre vill, och kan få i sig maten”, skriver Kommunal i sitt remissvar.
Det innebär att hemtjänstpersonalen får tid att sätta sig ner vid bordet under måltiden och kanske får tillaga maten hos den gamla. Ett annat problem är att det ofta inte görs någon ny biståndsbedömning för måltider när en person flyttas från sitt hem till ett särskilt boende.

Kommunal anser också att det bör ställas sociala krav och miljökrav på de livsmedel som kommunerna upphandlar.
Råden från Livsmedelsverket bygger på forskning om äldres sjukdomar och näringsbehov.