Två saker tycker jag är av intresse i samband med boksläppet. Bokens uppgifter blir intressanta därför att de blir en så tydlig kontrast till den officiella putsade och idealiserade bilden av kungafamiljen. Det visar kungfjäskets orimlighet.
Där kanske boken kan göra lite indirekt nytta nu när kungakronan hamnar på sned. Kanske slipper vi något av det krypande förhållningssättet till monarkin nu när kungen mer beskrivs som plump överklass.

Boken verkar också handla om kungahusets förhållande och band till Nazityskland. Dåvarande kungen var ju lite för imponerad av Hitler och den tyska politiken. Det är något som sällan diskuteras eller beskrivs när vår historia skrivs. Orsaken är säkert att det skadar monarkin än idag.
Det visar hur kungfjäsket leder till en falsk historieskrivning. Det är dags att göra upp med den tillrättalagda beskrivningen av historien.

Samtidigt ska man veta att kappvändarna var många under det tredje rikets uppgång och fall, de fanns inom stora delar av den svenska borgerligheten och militären.