Under de närmaste 15 åren kommer 1,6 miljoner personer att gå i pension. Det är 250000 fler än under de senaste 15 åren.
Samtidigt kommer tillskottet av ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden att minska. Resultatet kan bli brist på arbetskraft, särskilt i små kommuner och glesbygd.
Det visar en rapport från Arbetsförmedlingen, som presenterades idag. Beräkningarna utgår från att folk i olika åldersgrupper fortsätter att arbeta i lika stor utsträckning nu, och inte till exempel väljer att gå i pension senare.

Olika yrken står inför olika stora pensionsavgångar. Bland kommunalarnas yrken finns buss- och spårvagnsförarna med på topplistan. 52 procent väntas gå i pension under perioden.
Den offentliga sektorn kan få problem att fylla på med ny arbetskraft efter dem som går i pension. 44 procent kommer att gå i pension. Glappet mellan dem som går i pension och tillskottet av unga är 180000 personer under perioden.
Den privata bransch som väntas ha den största pensionsavgången är jord- och skogsbruk.

Brist på arbetskraft får konsekvenser för samhället på flera sätt. Det kan göra att lönerna höjs. Men Arbetsförmedlingen räknar i sin rapport med att Riksbanken skulle höja räntan för att hejda detta. Konsekvensen blir i så fall minskad tillväxt, med minskade skatteinkomster som följd, och därmed krav på nedskärningar av välfärden.

Därför anser Arbetsförmedlingen att det är viktigt att få en större andel av den arbetsföra befolkningen i arbete. En stor potential finns i gruppen utlandsfödda.
Det är idag stora skillnader mellan kommunerna när det gäller hur stor andel av de utlandsfödda som arbetar. Om alla kommuner var som den bästa kommunen skulle det betyda ett tillskott på cirka 200000 personer i arbete.
– Det uppdrag som Arbetsförmedlingen ser som viktigast är integrationsuppdraget, sa Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist på presskonferensen.
Det gäller också att få fler ungdomar att klara gymnasiet, och att få dem att välja yrken där det kommer att behövas arbetskraft. Det kan också behövas ren arbetskraftsinvandring, anser Arbetsförmedlingen.