I mitten av november ska lönenämnden fatta beslut om det blir så, skriver Barometern. Kommunerna måste enligt diskrimineringslagen se till att det inte finns osakliga skillnader i löner hos kvinnodominerade gentemot mansdominerade yrken.
Genom att ge olika poäng för yrken beroende på utbildning och hur krävande arbetet är, bestäms var lönerna bör ligga för att vara jämställda.

Nybro kommun kom fram till att kockar och barnskötare ligger för lågt jämfört med anläggningsarbetare och fordonsförare, och borde få löneökning på 400 kronor respektive 800 kronor i månaden. Köksbiträden borde få 200 kronor mer och har jämförts med parkarbetare.

Maj-Lis Ivansson är barnskötare på Humlans förskola i Nybro. Hon blir glatt överraskad när hon får höra om förslaget.
– Det vore ju bra. Det är positivt att de kollar upp sådant här, säger hon till KA.