– Personalen känner sig otillräckliga och kan inte göra så bra jobb som de skulle vilja. Risken för misstag ökar, säger Lotta Bergström.
Kulmen nåddes i somras. Då var patienterna som kom till akuten 2 000 fler än sommaren före. Men antalet patienter har ökat sedan 2004 då upptagningsområdet ändrades till norra och nordvästra Stockholm.
– Varje år ökar antalet patienter mer än vad man tror. I fjol hade vi 72 000 patienter, i år är det troligt att vi når 78 000, säger Lotta Bergström.
När sjukhuset byggdes planerade man att ta emot 35 000 patienter, det var på 1960-talet.
– Det finns inte platser i huset när det kör ihop sig på akuten. Det blir en svår situation för personalen att hantera det också, när det redan är mycket att göra på akuten.

Lotta Bergström berättar att det blir ännu stressigare av att man arbetar i team som har ansvar för olika uppgifter.
– Man kan inte lämna arbetsuppgifterna om det är kort om folk och man behöver hjälpas åt. Det skapar en stress i sig.
Hon beskriver att ledarskapet i flera år har upplevts som otydligt, att många slutar, att det är problem med bemanningen och att korttidssjukfrånvaron ökar. Arbetsbelastningen är hög.
– Vi påverkas av att det är lite syrror, det blir tyngre för att de inte hinner.

I september krävde Kommunal tillsammans med två andra fack att arbetsgivaren skulle förbättra arbetsmiljön. Arbetsgivaren har lovat vidta åtgärder. Facken väntar nu på datum för en psykosocial skyddsrond och på att fler chefer ska tillsättas.
– Det är mycket oro, men det finns förhoppningar om att det ska bli bättre.
Nu planeras en utbyggnad av akutmottagningen på Danderyds sjukhus.
– Kanske är det klart 2017, det är tio år för sent.