– Är det rimligt att facken ska administrera en försäkring som inte har någon koppling till fackligt medlemskap? Jag ser snarare att olika aktörer, som det heter, kommer att försöka locka till sig medlemmar till just sin a-kassa som lovar det och det om man är med, sade Wanja Lundby-Wedin vid ett LO-seminarium om den parlamentariska Socialförsäkringsutredningen.
Det framhålls ofta i debatten att en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring inte behöver utesluta att facken får någon roll. Men LO-ordföranden är skeptisk.
– Av vilket intresse skulle vi vara med i en obligatorisk försäkring? Jag känner mig tveksam till det, sade Wanja Lundby-Wedin.

Vid den avslutande debatten under seminariet, riktade hon också hård kritik mot utredningens tillförordnade ordförande, Gunnar Axén (M). Det var hans svar på frågan om vad en rimlig skillnad i avgifterna till a-kassan är, som fick Lundby-Wedin att reagera.
– Jag passar på de dagsaktuella frågorna, jag vill inte fastna i detaljer kring ersättningsnivåer och annat, sade Axén.
– Jag tycker det är märkligt att bortse från det som är dagsaktuellt. Det är cyniskt, sade Wanja Lundby-Wedin.

Utredningen har precis startat sitt arbete. Gunnar Axén skakade av sig kritiken som kom från LO:s ordförande och betonade gång på gång vikten av att med Socialförsäkringsutredningen skapa en politisk samsyn om a-kassa och sjukförsäkring.
Det framhålls också särskilt i direktiven till utredningen, så att hållbara försäkringar, som inte måste ändras beroende på politisk majoritet, kan skapas.
– När vi har haft diskussioner i kommittén, har jag uppfattat en stor vilja till samsyn, säger Gunnar Axén.
Han påpekar att Socialförsäkringsutredningen, ska ge långsiktiga svar och lösningar. Det betyder inte att kortsiktiga problem med försäkringarna kan lösas under tiden, förklarade han. Det är däremot inte utredningens uppdrag, anser Axén.
– Det som är viktigt är att vi får en arbetslöshetsförsäkring, en omställningsförsäkring, som omfattar alla, och som ger stöd för arbetslinjen.

Vad menar du, när du säger omfatta alla? Att alla ska vara med och betala?
– Nej, att alla ska kunna känna sig trygga med att om de blir arbetslösa så får de en försäkringsmässig ersättning.

Men redan i dag omfattas alla genom grundförsäkringen som även de som inte är med i en a-kassa kan få del av. Däremot är inte alla med och betalar. Är inte problemet att villkoren gör att många arbetslösa inte har rätt till ersättning?
– Det är förstås också något vi har att titta på, hur vi ska få rimliga villkor, säger Axén.

Utredningens sammansättning är ännu inte klar. Regeringsbildning och annat har gjort att kommittén har luckor. Det kan också tillkomma en ledamot från Sverigedemokraterna.
– Regeringen avgör den frågan. Men det är ju så det brukar se ut att alla partier har minst en representant i parlamentariska utredningar, säger Gunnar Axén.

Den referensgrupp, där representanter från arbetsmarknadens parter ingår, är inte bildad ännu. IF Metalls ordförande Stefan Löfven sitter med som socialdemokratisk representant i själva kommittén.
Utredningen ska alltså även titta på sjukförsäkringen men vid seminariet på LO (2/11-2010) låg fokus på a-kassan.

Socialförsäkringsutredningen

Så här ser utredningens direktiv ut i korthet:
- Kommittén ska överväga förändringar som kan leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar.
- De förändringar som kan bli aktuella ska även bidra till långsiktigt ökad sysselsättning och därmed långsiktigt hållbara statsfinanser.
- Det hela ska vara klart senast den 15 maj 2013.