Inte visste jag när
inte heller hur eller på vad sätt
sorg och saknad kan tära
när man mist sin kära.
Inte visste jag
att så många dagar, så många månader
skulle bli till ett helt år av sorgsenhet
av nedslagenhet över livet
som farit så omilt fram.
Inte visste jag
att jag måste gå vidare ensam
att tala, att skratta, att le
utan min bästa vän och make.
Inte vet jag
varför sorgen blev värre
svårare att bära efter ett år.
Inte visste jag
att jag nu skulle återuppleva fjolåret
med den intensiva plågan
och den plötsliga chocken.