Nuvarande avtal gick ut den sista juni i år.

Omkring 25 000 medlemmar inom privat vård, behandlingsverksamhet, omsorg och äldreomsorg väntar på besked om vad som ska hända med löner och arbetsvillkor. Ajourneringen, pausen, i förhandlingarna gäller fram till vecka 32.