Vilka är de stora skillnaderna mellan er och oppositionens politik när det gäller a-kassan?
– Jag ser två skillnader. Det ena är att vi anser att alla som har en inkomst också ska ha ett inkomstrelaterat inkomstskydd, det behövs därför någon form av obligatorium i a-kassan. Det andra är att vi skiljer oss i nivåer på ersättningen och olika typer av differentieringar.

Vilka ytterligare förändringar av a-kassan vill ni göra, förutom att ni vill utreda obligatorisk a-kassa igen?

– Det är väl tillräckligt. Men vi kommer nog också framöver att få en diskussion om ifall man måste höja ersättningen.

Har de förändringar ni gjort av avgifter och regelverk fått avsedd effekt?

– Det kan andra bedöma bättre. Men i sak har a-kasseförändringarna betytt att vi kom ur den senaste krisen avsevärt mycket bättre än vad som var fallet efter 90-talskrisen.

ALLIANSEN OM A-KASSAN

Nya förändringar om de borgerliga vinner valet.

- Förslaget om en obligatorisk a-kassa och eventuellt statlig
a-kassa (partierna tycker lite olika om det) återkommer. Detta ska utredas på nytt under mandatperioden.
- I övrigt vill den borgerliga alliansen behålla skillnaderna
i ­a-kasse­avgifter.
- En höjning av taket har Centern pratat om, även vissa folkpartister. Och de båda moderaterna Anders Borg och Sven Otto Littorin antyder att förslag om takhöjning kan komma. I Centerförslaget ska ersättningen trappas av "snabbt".
- Behov av ytterligare reformer inom arbetslöshetsförsäkringen har minskat, säger Moderaterna.