SVAR: I din medlemsavgift ingår hemförsäkring, medlemsolycksfall-fritid, barngruppliv, komp-letterande tjästegruppliv och inkomstförsäkring. Du kan också teckna tilläggsförsäkringar, till exempel sjuk- och efterlevandeförsäkring, medlemsbarn och pension.
Läs mer på Kommunals hemsida www.kommunal.se under fliken ”medlem” eller besök din sektion där det finns informationsmaterial och försäkringsansvariga personer.