SVAR: Tanken med uppehållsanställning är just att anställningen ska följa skolans längre ledighetsperioder som vinter- och sommaruppehåll.
När det gäller uträkning av din uppehållsfaktor är det en hel del man ska ta hänsyn till, så arbetsgivaren kan inte bara höfta fram en faktor. Ta kontakt med din sektion så hjälper de dig med frågan om ledighetsperioder och uppehållsfaktorn och med eventuella ersättningar vid inbeordring.