SVAR: Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att gälla och tillsvidareanställning (fast anställning) är den huvudsakliga anställningsformen. Om Las eller kollektivavtal tillåter kan man träffa avtal om tidsbegränsad anställning och då finns inte heller något formkrav. Det går alltså att träffa ett muntligt avtal om tidsbegränsad anställning, men arbetsgivaren är skyldig att senast vid anställningstillfället göra klart för arbetstagaren vad det rör sig om. Är man oense är det den som påstår att anställningen är tidsbegränsad som måste bevisa att detta har avtalats. Men det kan bli problem om det inte finns något skriftligt anställningsavtal och ord står mot ord.
Du fick reda på att det kommit in mer arbete och att du kunde fortsätta tills det var slut. Vidare var överenskommelsen att anställningen fortsatte löpande tills det inte fanns mer jobb. Om både du och arbetsgiv-aren har avsett att träffa ett muntligt avtal om tidsbegränsad anställning gäller detta. Om enbart arbetsgivaren har haft en sådan avsikt är frågan om han tillräckligt tydligt klargjort för dig att det var en tidsbegränsad anställning som erbjöds. Vad gäller din lön är principen att du har rätt till betalning för den tid du arbetat eller stått till förfogande för arbete. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal ska du ha betalt enligt detta. För att bringa reda i dessa ganska knepiga frågor föreslår jag att du kontaktar ditt lokala fack.