SVAR: För att du ska få stämpla upp när du har ditt jobb på 80 procent krävs att du i snitt har arbetat 39 timmar i veckan i ett år innan du ansöker om ersättning. Till den arbetade tiden kan du i vissa fall få räkna med sjuklön och vissa socialförsäkringsförmåner från Försäkringskassan. Utifrån det du beskriver är det inte troligt att du kommer att få en normalarbetstid på 39 timmar och då har du inte heller rätt att stämpla upp.