Miljöpartiet var sista partiet som talade i Almedalen efter en lång och het vecka med många utspel. Den här dagen var det 30 grader i skuggan.

När språkrören tog plats på scenen på lördagsförmiddagen var publikskaran mindre än när Kristdemokraterna talade dagen innan. Många satt i gräset och läste Aftonbladet om Littorin som anklagas för sexköp.
Maria Wetterstrand inledde med en liknelse från en historisk fotbollsmatch och målbilder. Hennes målbild är klimatfrågan och miljön. Hon talade om Maldiverna som riskerar att försvinna i havet och att presidenten vill gör landet till det första koldioxidneutrala i världen. Sedan kopplade hon fotbollen till bensinskatten och fick fler applåder.
Maria Wetterstrand kritiserade regeringen för krånglet med pappersblanketter när barnen blir sjuka.

– Misstänkliggörandet bakom krångelträsket vid VAB är lika omodernt som övervakningsträsket från FRA.
Publiken applåderade.
Maria Wetterstrand var fortsatt kritisk mot myndigheterna, hävdade att medborgarna är rättslösa när kommunen inte kan uppfylla dagisgarantin.
Och lovade att medborgarnas rättigheter skulle bli tydligare med de gröna vid makten.

– Miljö betyder mitten. Miljöpartiet är garantin för att en rödgrön regering kommer att ha ett mycket offensivt mittfält.
Sedan lämnade Maria Wetterstrand över scenen till Peter Eriksson.
Inte heller han talade mycket om jobben, den fråga som MP är näst mest synlig av sina frågor i enligt opinionsföretaget Synovate. Enligt valmanifestet vill paritet återinföra friåret och sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan. Inget av detta kom upp i Almedalen.

I stället tog Peter Eriksson upp det PM för en grönare stad som Miljöpartiet presenterat samma dag. Det innehåller satsningar på kollektivtrafik och miljonprogrammet.
– Bostadsbolag och kommuner har ofta misskött sitt ansvar. Nu krävs politiskt mod och handling för att vi inte ska få riktiga slumområden. Vi vill bygga ut ROT så att även flerfamiljsbostäder är med.
Han nämnde dock inte MP-förslaget att arbetsgivare ska kunna subventionera de anställdas cykling till och från jobbet inom ramen för skattefri friskvård.
Peter Eriksson kritiserade Alliansregeringen förändringar av sjukförsäkringen och jobbpolitiken. I ett bokslut över regeringen Reinfeldt summerade han ”sumpade chanser”.
– Det blev brist på jobb istället för på arbetare. Men Borg ville aldrig ställa om politiken. Trots 100 000 fler arbetslösa är han nöjd med sin krishantering. Varför?

Efter talet, i skugga bakom scenen, svarade Maria Wetterstrand på KA:s frågor.

Vill Miljöparitet lagstifta om heltid?

– Vi har sagt att vi är öppna för att diskutera det, men det är avhängigt hur en sådan lagstiftning formuleras. Den kan väcka oro. Det är inte meningen att deltid ska förbjudas.

Hur ställer sig Miljöparitet till att privata bolag tar ut vinster ur skattefinansierad verksamhet som skola, vård och omsorg?

– Vi har inget förslag mot förbud, men det ska ställas höga krav på kvalitet, om de inte uppfylls ska inte vinster delas ut. Det är inte rätt att till underpris slumpa ut verksamhet som byggts upp med skattepengar.

På en gassande varm gata bakom Almedalen analyseras språkrörens tal i ett tält. Strax intill stod Aftonbladets tält, på nästan varje bänk satt någon och läste den tidningens avslöjande om den hastigt avgångne arbetsmarkandsministern (M).
Intill en kyrkoruin klirrade metallställningar. Ett mingeltält monterades ner. Kvar i ruinen stod några fällstolar från ett seminarium. Nu har många i Sveriges maktelit åkt hem. I en gränd gick Gudrun Schyman som sa att det vore skönt med ett bad.