-Vi har fått kompromissa från bägge håll, men vi har äntligen fått ett avtal för våra medlemmar med de löneökningsnivåer som vi krävt. Löneökningar som alltså ligger i nivå med vad andra på arbetsmarknaden har fått och därmed har vi sålt arbetsfred och konflikthotet är undanvärjt, säger Lenita Granlund, Kommunals avtalssekreterare.

I onsdags sade Kommunal nej till medlarnas bud då det innehöll sänkning av lön för nyanställda, frysningar av OB ersättningar och försämringar i övertidsbestämmelserna.

-De för oss svåra frågor som fanns i medlarbudet som lämnades tidigare i veckan har vi lyckats få bort från förhandlingsbordet. Istället har vi fått löneökningar och höjningar av ersättningar och så har vi löst bemanningsfrågan, berättar Lenita Granlund, i ett pressmeddelande från Kommunal.

Avtalet innebär följande för
anställda ridinstruktörer och för stallpersonal hos ridhusföretag och för stallpersonal hos travtränare
Avtalsperiodens längd 1 april 2010 – 30 april 2012
Löneökningar från den 1 juni 2010 med 450 kronor
Löneökningar från den 1 april 2011 med 520 kronor
Totalt under perioden 970 kronor.
Minimilönerna höjs motsvarande 80 % av löneökningarna.
OB ersättningarna höjs med 3.5 % under avtalsperioden.
Den garanterade semesterlönen höjs med 3.5% under avtalsperioden.
En extra föräldramånad införs.

– Vi har ”legat i dödens” under
tre månaders förhandlande, men med en noslängds marginal så lyckades vi få till ett avtal och undanröja en konflikt som hade påverkat såväl aktiva som allmänheten, säger Tommy Karlsson, förhandlare för Almega Tjänsteförbunden i Almegas pressmeddelande.

Avtalets  25 månader innebär, enligt arbetsgivarna en kostnadsökning motsvarande andra avtal på arbetsmarknaden.
Den strejk som nu avskrivits skulle ha trätt i kraft vid midnatt.

 AVTALSFAKTA

Avtalet innebär följande för banarbetare anställda hos travsällskap.
Avtalsperiodens längd 1 april 2010 – 30 april 2012
Löneökningar från den 1 juni med 300 kronor generellt och 100 kronor i pott att fördelas lokalt.
Löneökningar från den 1 april 2010 med 300 kronor generellt och 156 kronor i pott att fördelas lokalt.
Totalt under perioden 856 kronor.
OB ersättningarna höjs med 3.5% avtalsperioden.
Den garanterade semesterlönen höjs med 3.5% under avtalsperioden.
En extra föräldramånad införs.