De står i Almedalen på en innergård och presenterar hur de gått till väga för att skapa en mönsterarbetsplats. En liten men engagerad publik lyssnar. Hit kom de båda undersköterskorna i går. Carema har betalat resa och uppehälle.
Bayan Shaban, 34, och Fredrik Horvath, 33, arbetar på Nattsländans äldreboende. Båda har varit samtalsledare  i projektet om mönsterarbetsplatser. Bayan Shaban är även fackligt arbetsplatsombud.
Arbetsklimatet var inte det bästa tidigare.

I början fanns en hel del tveksamheter till projektet. Vad skulle det här vara bra för? Men nu tycker åtminstone dessa två som KA pratat med att det blivit så mycket trivsammare på jobbet.
Förenklat går projektet ut på att personalen sitter i små grupper och diskuterar vad som inte är bra, vad som kan bli bättre, hur det kan uppnås och så småningom resulterar detta i en handlingsplan. Den används sedan fortlöpande i arbetet. På Nattsländan sitter den numera i personalrummet.

I och med att personalen har blivit bättre på att kommunicera har de kunnat spara på kostnader och att samarbeta.
– Vi kommunicerade inte så bra mellan avdelningarna så den ena avdelningen inhandlade inventarier för sig  i stället för att vi handlade för hela huset, berättar de.
Fredrik Horvarth tillägger:
– Om en kollega på en annan våning var sjuk fick man ofta fick lämna sitt arbete och då blev det för få på avdelningen, vilket inte var bra för arbetsklimatet.

Nu har de fått en större respekt för varandra och alla har fått komma till tals, även de tystlåtna. Och Fredrik Hovarth har blivit säkrare i sitt bemötande av de boende, bland annat genom utbildning.
De deltidsanställda har blivit erbjudna heltid och själva jobbar de heltid.
– Att Carema är ett bra exempel framhåller jag gärna, sa Anneli Nordström, Kommunals nya ordförande, på seminariet och påpekade att det viktiga är kvalitén för medborgarna. Om en verksamhet  bedrivs privat eller offentligt är av mindre betydelse, tyckte hon och kritiserade kommuner och landsting för att göra för litet för att utveckla sina medarbetare.
– Men det finns jättedåliga exempel hos privata företag också, tillade hon och lovade att hålla koll på Carema och andra. Först när de uppnått bra resultat med mönsterarbetsplatserna kommer de få diplom.

Det finns 36 anställda på gruppboendet Nattslända.
Projektet har resulterat i att sjukfrånvaron minskat från 9,8 procent på hösten förra året till 2,2 procent.
Det finns numera mentorer för vikarier, ett kvalitetsråd, ett etikråd och aktivitetsråd.