– Ingen annan arbetsgivare har satsat så mycket pengar på mönsterarbetsplatser som Carema.
Det sa Lars-Åke Almqvist under seminariet om mönsterarbetsplatser.

Bengt Marcusson, vd Carema Care
Bengt Marcusson, vd Carema Care.

Carema Cares vd Bengt Marcusson och Lars-Åke Almqvist, tidigare Kommunals vice ordförande, har blivit ett radarpar. Om det har att göra med bådas bakgrund som mentalskötare må vara osagt.
Men Lars-Åke Almqvist blev närapå lyrisk när han talade om hur Carema ser projekten om mönsterarbetsplatser som en investering. Han säljer själv utbildningar till projektet om mönsterarbetsplatser efter att ha startat eget med företaget Alamanco.
Företaget är en avläggare till Komanco, vars idékoncept han i våras köpte av Kommunal.

Redan år 2005 tog Kommunal fram en gemensam plattform med socialdemokraterna för att skapa mönsterarbetsplatser i kommuner och landsting. Men där har det inte hänt mycket. I stället har det privata Carema snabbt hakat på.
I grunden handlar det om att  Carmea vill bli ännu mer konkurrenskraftigt, vinna kontrakt i anbudsupphandlingar och attrahera personal i framtiden.
– Det kommer att bli konkurrens om medarbetarna i samband med pensionsavgångar, sa Bengt Marcusson.