Jag byggde en mur så hög
Kring mitt hjärta
Vid den enda sprickan bastanta portar
Ett lås stort och tungt
Jag låste omsorgsfullt för omvärlden
Nyckeln kastade jag bort

Mitt hjärta kallt hårt och sprucket
Ligger inlåst bakom muren
Vänliga ord kommer ej över den
Vädjande blickar ej genom dess portar
Nej värmande ord och blickar
Blir kvar utanför

Muren är byggd av svek
Och portarna av falska vänner
Låset är härdat av rädsla
Nyckeln kastad i hopplöshetens sjö