Kommunal vägrar att acceptera medlarnas bud, bland annat eftersom det innebär sänkta löner för nyanställda.
– Vi har inte på något annat avtalsområde accepterat stora ingrepp eller försämringar i våra medlemmars anställningsvillkor, för att få ut de löneökningar som andra har fått. Vi säljer inte ut våra medlemmars villkor till vrakpriser, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund i ett pressmeddelande.

Men Tommy Karlsson, förhandlare på Almega Tjänsteföretagen, menar att det inte är frågan om några lönesänkningar.
– Medlarna  har lagt ett förslag om ”introduktionslön” för nyanställda. Det innebär att under de sex första månaderna som anställd kan arbetsgivaren tillämpa 90 procent av tarifflönen. Eftersom den nyanställde aldrig har haft någon lön tidigare är det inte fråga om någon lönesänkning.

Konflikten, som kommer att innebära att travtävlingar ställs in, omfattar följande anläggningar: Västergötlands travsällskap, Södra hälsinglands travsällskap, Svensk galopp AB, Åby travsällskap, Jämtlands travsällskap och Örebro-Bergslagens travsällskap.
Förutom total arbetsnedläggelse på dessa travbanor införs i hela landet blockad mot nyanställning, övertidsblockad, samt blockad mot inhyrning av personal.