De rödgröna partierna har under den senaste tiden presenterat en rad förslag för bättre kollektivtrafik. Det är storsatsningar på snabbtåg, enhetstaxa i Stockholms kollektivtrafik, en utbyggd tunnelbana – och en folkomröstning om vi vill satsa 27, 6 miljarder (!) kronor på 20 kilometer motorväg, den så kallade Förbifarten, som  många i S vill ha, men inte alla. Detta har etablerat oppositionen som betydligt mer framsynt på klimatområdet än regeringen. De har också vågat gå ut med en bensin-skattehöjning på totalt 40 öre på två år – som dock inte kommer att drabba arbetspendlarna. Dessa får kompensation. De rödgröna har även lovat att riva upp det beslut om en helt avreglerad kollektivtrafik, som riksdagen nu klubbat.  

Kommunal har protesterat kraftfullt mot den nya lagen. Kollektivtrafiken är vårt viktigaste verktyg för att komma åt oljeberoendet och klimathotet, en sammanhållen sådan åstadkommer mer än en uppdelad och splittrad, där marknadskrafterna får fritt spelrum. Och trots att Stockholms Handelskammare ser förslaget om utbyggd tunnelbana som det mest klimatsmarta och prisvärda sättet att ge invånarna valuta för skattepengarna till kollektivtrafik så säger de borgerliga nej.

I stället flyger statsminister Reinfeldt (M) land och rike runt i regeringsplanet för att tala välfärd med vårdens kvinnor. (Fast man får bara ta bilder på honom på arbetsplatser, inte intill flyget, som skulle ge väljarna ”fel bild”.) Mäns utsläpp av koldioxid ligger cirka 20 procent över kvinnors i Sverige just för att de kör mera bil. Välbeställda Bromma är värre för klimatet än Botkyrka. Unga, kvinnor och äldre har mer nytta av kollektivtrafiken. Män med fet plånbok gynnas mest av Alliansen hur mycket Moderaterna än försöker maskera sig till kvinnornas bästa vän.

Regeringen har inte något förslag på hur biltrafiken ska minskas.  Trafikens bidrag till koldioxidutsläppen saknas ännu i deras miljöplan.   Det är i sådan praktisk politik som man visar sida, inte i fagert tal. Plötsligt är det som om klimathotet inte längre fanns.