Almedalsveckan flyttade tillfälligt någon mil utanför centrala Visby när journalister transporterades i bussar till förre statsministern Ingvar Carlssons sommarställe.
Mona Sahlin, Lars Ohly, Maria Wetterstrand och Peter Eriksson presenterade där ett sjukvårdspolitiskt program som de vill genomföra efter höstens val.

Rödgröna, Ingvar Carlssons trädgård, Almedalen 2010.

Huvudpunkterna är att inom skattefinansierad vård ska det inte vara möjligt att med hjälp av fet plånbok eller försäkringar kommer före i kön.
– Gräddfilerna ska väck, sa Lars Ohly.
Den fria etableringsrätten som gör att privata vårdbolaget kan startas där lönsamheten är bäst stoppas.
– Vi vill att det ska finnas en bra vård för alla, sa Mona Sahlin.
Utförsäljningen av universitets– och regionsjukhus stoppas.
– De ska finnas kvar som offentligt ägda sjukhus som en viktig del för att garantera en bra vård för alla, sa Peter Eriksson.
Maria Wetterstrand är också nöjd med att partierna gör en IT–satsning inom vården som bland annat gör det möjligt för varje patient att ha sin egen journal och som följer med vid varje vårdbesök.

De Rödgröna vill skapa en handlingsplan för att öka vårdpersonalens tid för patient– och vårdarbete. Lex Maria och Lex Sarah, lagar som är till för att utreda vanvård inom vård och omsorg ska kompletteras med Lex Gulli, en lag för att utreda läkemedelsvanvård.
Satsningen på sjukvården omfattar också specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor, till exempel inom geriatrik och demensvård.