”Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?” var rubriken på ett seminarium i Almedalen arrangerat av Kommunal och Hotell- och Restaurangfacket.
– Hur många gick på krogen i går kväll, frågade Ella Niia, Hotell- och restaurangfacket.
Därmed satte hon fokus på att det blir allt vanligare att krogar har öppet långt in på natten och att man handlar sent på kvällen. Till det kommer vård och omsorg dyngets alla timmar.
Av de som arbetar utanför kontorstid vill 26 procent ha barnomsorg då. 76 procent anser att kommunerna ska vara skyldiga att erbjuda detta. Det visar en undersökning som facken låtit göra.
– Det är naturligt att tänka på nattis som en naturlig del av barnomsorgen, sa Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström.

Ella Niia lyfte fram att kvinnorna drabbas. Att de ofta växlar mellan korta anställningar och a-kassa. Fungerar inte barnomsorgen är det svårt att ta ett jobb.
Per-Arne Andersson, Sveriges Kommuner och Lansting, redovisade en rad skäl till varför kommunerna inte erbjuder barnomsorg dygnet runt. Några var att pengarna inte räcker, att det är frivilligt och att de satsar på det pedagogiska uppdraget.
De två fackliga ledarna skanderade: ”Ropen skalla, barnomsorg åt alla”. Därför vill de ha en lag om tidsneutral barnomsorg.
Och frågade inbjudna politiker hur de ser på barnomsorgen.
Maria Stockhaus, Moderat och kommunalråd i Sollentuna, ansåg att det var självklart att man ska ha rätt till barnomsorg när man arbetar. Men att man ska skilja på förskola och omsorg.

Just detta hade Annelie Nordström varit rädd för att den nya Skollagen ska medföra. Och hon tyckte att det var beklaglig.
Veronica Palm, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och barnskötare, ville sätta barn och föräldrar i fokus. Hon ansåg att det var orimligt att barn ska hämtas från förskolan för att lämnas till ett familjedaghem för att få omsorg ytterligare några timmar.
– Efter maxtaxan måste vi vidare. Barnomsorg på obekväm arbetstid är nästa logiska steg, sa Veronica Palm.
Hon hoppades att det ska bli verklighet under nästa mandatperiod.

57 % av de som arbetar utanför kontorstid gör det för att de måste.
119 av 290 kommuner erbjöd barnomsorg efter kontorstid 2009.
20 % har andelen platser ökat med sedan 2003 i de kommuner som har barnomsorgen utanför kontorstid.
45 % av kommunerna som har barnomsorgen utanför kontorstid styrs av vänsteralliansen.
28 % av kommunerna som har barnomsorgen utanför kontorstid styrs av en borgerlig allians.
27 % av kommunerna som har barnomsorgen utanför kontorstid styrs av en blocköverskridande majoritet.

Källa:
Kommunal, Hotell- och restaurangfacket.