Littorin är inblandad i en vårdnadstvist med sin exfru.