Han berättade att när han hade gått med barnvagnen förbi en av föreningarna, kom en äldre man ut och frågade om hans fru var sjuk eftersom han körde barnvagnen. När han svarade att hans fru arbetade och att han var föräldraledig, förstod den äldre mannen ingenting utan talade mycket bestämt om för honom att nästa gång fick han gå en annan väg så folk i föreningen slapp se honom. Trots uppmaningen valde Serkan att gå förbi föreningen varje dag.

Serkans fru arbetar som undersköterska och är medlem i Kommunal. Till en början var hon inte alls villig att låta honom ta sin halva av föräldradagarna. Inte heller hans mamma stödde eller förstod sonens beslut utan ringde varje dag för att kontrollera om han kunde klara av uppdraget. För alla män som vill vara bra föräldrar är det därför bra att Kommunal på sin kongress fattade beslutet om en tredelning av föräldraledigheten. Beslutet visar att Kommunal tycker att båda föräldrarna är lika väl lämpade att ta hand om sina barn och att arbetsgivarna måste anpassa arbetsvillkoren efter detta.
I dag är arbetsmarknaden inrättad utifrån att det är kvinnorna som ska vara hemma med barnen. Arbetsgivarna tar detta för givet och även om vi har en hög kvinnlig ­förvärvs­frekvens och höga födelsetal diskrimineras kvinnorna. Därför har vi en segregerad arbetsmarknad med typiska kvinnojobb och typiska mans­jobb. För männen är problemet det motsatta, att det inte är lätt att få vara hemma med barnen. Dels får de ofta problem med sina arbetsgivare, dels kan de mötas av oförståelse från släkt och vänner. Ett stort problem är också att unga kvinnor ser föräldraledigheten som sin rättighet och inte har några planer på att låta mannen ta sin del.

För mig är frågan
om en individualiserad föräldraförsäkring den viktigaste politiska frågan i höstens val. Personligen kommer jag att försöka hitta personer med just Serkans värderingar. Jag hoppas att hans erfarenheter kan ge andra unga män i invandrartäta förorter styrka att våga hävda rätten att få vara förälder.

JA
Till alla pappor som tar ut sin föräldraledighet.

NEJ
Till orättvisor och diskriminering av alla sorter.