Regeringen Reinfeldt anser att har man inte jobb i dag så beror det på att man är lat och inte vill göra något. Kanske beror det på okunskap och brist på erfarenhet hos regeringen, vi vet att verkligheten är en annan.

Det finns ingen som önskar hamna i arbetslöshet, men drabbas man av det behövs åtgärder för att hjälpa och inte stjälpa. Att förlora ett jobb får inte bara ekonomiska effekter utan även sociala. I det läget behövs hjälp och inte bara en f-skattesedel och jobbcoachning.
Sverige har tidigare varit ett land där man känt stolthet i att hjälpa sina medmänniskor, så känns det inte längre.
Sverige har blivit kallt!

Mia Åberg Johansson,
Dan Lundkvist,

Kommunal Kronoberg