Moderaten Tobias Billström fortsätter som migrationsminister men tar också över Littorins ansvarsområden fram till valet. I praktiken betyder inte ministerbytet så mycket eftersom inga nya förslag inom arbetsmarknadspolitiken kommer från regeringen i sommar.
Sven–Otto Littorin meddelade överraskande i morse att han avgår av personliga skäl.