Vid ett seminarium i Almedalen beskrev Dan Holke, Agneta Bern och Robert Sjunnebo hur reglerna ser ut i Sverige och i andra länder när det gäller bemanningsföretag.
De tre juristerna från LO-­TCO Rättskydd förklarade att i många länder ställs hårdare krav än i Sverige för att få hyra ut arbetskraft. Det kan exempelvis krävas tillstånd från myndigheterna och att företagen deponerar en stor summa pengar som garanti för obetalda löner och skatter om inte bemanningsföretagen sköter sig.
I Sverige finns inga sådana krav. Ändå är de allra flesta bemanningsföretag seriösa och har kollektivavtal.
Men Agneta Bern berättade att Rättskyddet har ett stort arbete med att försöka driva in obetalda löner till anställda i bemanningsföretagen.

Enligt Dan Holke är det ett växande problem inom byggbranschen där gangsters driver bemanningsföretag som går i konkurs med obetalda skatter och löner.
-­ Hells Angels är bara ett exempel på några som har satt det i system, säger han.
Men Dan Holke är tveksam till skärpt lagstiftning för bemanningsbranschen.
­- I princip tycker vi att fack och arbetsgivare ska lösa detta i kollektivavtal, säger han.

Men inom ett område utesluter han inte lagstiftning. Det gäller förbud för företag att hyra in från bemanningsföretag i syfte att kringgå företrädesrätten i Lagen om anställningsskydd, LAS.
­- Vi får se hur effektiva de avtal är som fack och arbetsgivare har träffat för att reglera denna fråga. Jag tror att avtalen kommer att göra det bökigare och svårare för företag att hyra in i syfte att kringgå företrädesrätten. Men om det inte stämmer kan vi behöva en lagstiftning, säger Dan Holke.