Innan talarna tog till orda hördes återkommande tutanden på innergården i Visby. ”Fimpa tobak” var budskapet från kvinnor iklädda gula banderoller. Tobaksfakta.se var avsändare.

Göran Boëthius, Läkare mot tobak, inledde och framhöll de rökfria restaurangerna som den viktigaste förbättringen av arbetsmiljön i modern tid. Han berättade om en mätning som visar att fyra av fem inom hemtjänsten är lika utsatta som restaurangpersonalen tidigare var.
Annelie Nordström sa att hon var riktigt orolig för Kommunals medlemmar:
– Tyvärr är det många medlemmar som kommer att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar innan de ser barnbarnen.
I gränden utanför stannande folk till och lyssnade i någon minut.
Annelie Nordström fortsatte:
– Förhållandevis många av medlemmarna är rökare.
Det, tillsammans med passiv rökning, anser hon gör problemet oerhört allvarligt.
– Som facklig organisation har vi valt att tycka att det är positivt med rökfria arbetsplatser, sa Annelie Nordström.
Hon efterlyste kreativa åtgärder, att det den som ger vården måste kunna prata med vårdtagaren och anhöriga om saken utan att det blir integritetskränkande.

Efter seminariet poängterade Annelie Nordström att Kommunals medlemmar behöver mer inflytande över jobbet.
– Det ger henne större möjlighet att känna makt över sitt eget liv.
Hon påminde om att de med kort utbildning och låga löner fortsätter att röka.
– Det behövs mer riktade insatser mot de som är rökare. Kommunals medlemmar har en växande ohälsa. Det finns barna- och mödrahälsovård. Nu behövs en kvinnohälsovård som kan hantera det komplexa.
Seminariet arrangerades av Läkare mot tobak och Sjuksköterskor mot tobak.

111 av 290 kommuner har rökfri arbetstid.

Ytterligare 15 ska ha infört det 2011.

Källa: SKL, Sveriges Kommuner och Landsting