Det blev tydligt vid ett seminarium på måndagen i ett stekande hett Almedalen. Arrangöraren var Arbetslöshetskassornas samorganisation, SO.
– A-kassan suger, det är regelkrånglet som är det stora problemet. Det måste göras stora förändringar i vilka regler som gäller, sa SKTF:s ordförande Eva Nordmark.
Hon vill se över villkoren för studerande och deltidsarbetslösa.

Anders Wickander, utredare SO, är inne på samma linje:
– Titta på ersättningsreglerna, inte vem som administrerar försäkringen.
Tidigare fick cirka 70 procent ersättning, men sedan 2007 när reglerna började ändras har andelen minskat till 50 procent, enligt Anders Wickander.
Några skäl han nämnde var att; man måste jobba mer, ändrade regler för deltidsarbetslösa och studerande. Och att det har blivit dyrare att vara med i a-kassan när den inte finansieras solidariskt. Till det kommer att tidigare redan krångliga regler blivit än mer komplicerade.
Anders Wickander anser att taket för dagpenningen måste höjas, i dag ligger det på 680 kronor:
– Tolv procent av de som jobbat heltid och blir arbetslösa får 80 procent.

Det bekymrar också SKTF:s Eva Nordmark som inte tror att ett obligatorium löser problemet. Hon vill inte överlämna frågan till politikerna. I stället vill hon att fack och arbetsgivare löser den. Samtidigt varnade hon för ett läge där arbetslöshetsförsäkringen är dålig och arbetsmarknadspolitiken inte fungerar:
– Då kan facket motsätta sig uppsägningar för att medlemmar drabbas hårt. Det vill vi inte, låt inte de politiska partierna bestämma detta. Låt arbetsmarknadens parter sätta sig ner!

Jonas Milton, arbetsgivarorganisationen Almega, vill däremot ha en obligatorisk a-kassa. Ett skäl han angav är att alla ska omfattas, ett annat är behovet av förnyele.
Tänkbar ersättningsnivå är det läge där avtalens minimilöner ligger.
Han framhöll att en hög ersättning en längre tid ger en tröghet i systemet som gör att arbetslösa tar längre tid på sig att söka jobb.
Men Jonas Milton höll med företrädarna för fack och a-kassa om att regelverket är för krångligt.
Han återkom också flera gånger till de olika trygghetsråd som finns i olika branscher. Och att arbetsgivarna har lättare att göra överenskommelser sektorsvis än för hela arbetsmarknaden. Trygghetsrådens arbete är i huvudsak inriktat på att hjälpa uppsagda till nytt arbete.

I publiken satt Annette Carnhede, ordförande för fackförbundet ST. Hon påminde om att trygghetsråden bara omfattar de som har en anställning och hur svårt facket har att få arbetsgivarna att ändra reglerna så att fler omfattas.
Även Annette Carnhede tog upp a-kassan:
– Skrota hela a-kasselagen. Skriv om den. Sedan kan vi diskutera hur systemet ska se ut.