2008 innebar, trots de stora klyftorna, ändå minskade skillnader. Orsaken är den ekonomiska krisen som gjorde att andelen av befolkningen med höga inkomster minskade.
Men krisen har också inneburit att fler svenskar hade ”en låg inkomst”.

Med låg inkomst menar Statistiska Centralbyrån, som LO grundar sin rapport på, en månadslön på 10 533 kronor. 10 procent av befolkningen mellan 20 och 64 år har en så låg inkomst eller lägre.
I gruppen arbetarkvinnor i åldrarna 20-39 år hade 11 procent en så låg inkomst.
– Otrygga anställningar och deltidsarbete är betydligt vanligare bland kvinnor i arbetaryrken än bland andra grupper. Endast hälften av arbetarkvinnorna har heltidsarbete under hela året, säger Wanja Lundby-Wedin.

Ännu mörkare ser siffrorna ut om man tittar på gruppen sjuka, arbetslösa och pensionärer. Där har var femte en låg inkomst.