I rapporten har man använt sig av de beräkningsmodeller som näringslivet använder när verksamhet ska säljas.
Utifrån det visar det sig att till exempel Serafens husläkarmottagning var värt minst 11 miljoner men såldes för 690 000 kr, Huvudsta vårdcentral såldes för en halv miljon men är värt 5,3 miljoner kr.

Tillsammans skulle de fem vårdcentralerna ha kostat minst 22 170 000 kr, men de såldes för 3,7 miljoner.
– Det är bara att konstatera att vi skattebetalare i länet har blivit blåsta, vi har förlorat många miljoner på det här, säger Ilija Batljan, S-kandidat till finanslandstingsrådsposten i Stockholms läns landsting.
– Dessutom har det uppdagats fusk med fakturor från vissa vårdcentraler, där har vi också förlorat miljoner på dålig uppföljning, tillägger han.

Frågan om skatteslöseriet när vårdcentralerna knoppades av uppmärksammades redan 2008 av vårdaren Torgeir Sätervadet som anmälde händelserna till EU-kommissionen. Det strider mot EG-rätten att gynna enskilda företag.

Bakgrund

Beräkningarna bygger på en modell där man utgår från vinsten under ett räkenskapsår och multiplicerar den med en siffra – beroende på vilken bransch det handlar om.
Lågt räknat kan man använda ”vinstmultipel” fem för att få fram det absolut lägsta affärsmässiga priset för de avknoppade verksamheterna.
Som exempel nämns att de fem avknoppade vårdcentralerna under ett enda år gick med 4,4 miljoner i vinst – att jämföras med de 3,7 miljoner i köpesumma som skattebetalarna fick.