Avtalet innebär att lönerna höjs med 0,9% den 1 augusti 2010 och 2,6% den 1 juni 2011.
Avtalet löper från den 1 juni 2010 till och med den 31 maj 2012.

Uppgörelsen är preliminär tills Kommunals förbundsstyrelse fattar beslut om avtalet den 9 juli.

Mer om avtalet:

Avtalet gäller från den 1 juni 2010 till den 31 maj 2012.

Tarifferna höjs med 275 kr/mån den 1 augusti 2010 och 581 kr/mån den 1 juni 2011. Övriga tillägg höjs med 3,5% den 1 juni 2011.

Bemanningsfrågan har lösts i linje med övriga slutna avtal.  

Till avtalet förs ytterligare en föräldramånad.

I det nya avtalet
kan arbetsgivaren förlägga arbetstiden mellan 05.30 och 18.00.

Vid kallelse till
mammografi, cellprov eller PSA-provtagning kan arbetstagaren gå på arbetstid.

Källa: Kommunal