Parterna ska svara vid 16-tiden.
Förhandlingarna om ett nytt avtal mellan Kommunal och Vårdföretagarna i branscherna vård och behandling samt äldreomsorg strandade den 14 juni. Medlare har varit inkallade sedan en vecka tillbaka.

Kommunal har, enligt arbetsgivarsidan tidigare krävt löneökningar motsvarande 970 kronor på två år. Det skulle kosta drygt 4,6 procent, vilket skulle vara mer än vad man fått ut på andra områden i årets avtalsrörelse, argumenterar Vårdföretagarna.
Kommunal å sin sida har hävdat att Vårdföretagarnas beräkningar är felaktiga.

Det gällande avtalet löper ut i dag, den 30 juni.