Höjningarna sker 1 augusti 2010 och 1 juni 2011.
– Vi har fått ut det som andra grupper fått, både vad gäller lönenivån och skrivningar om föräldraförsäkring, bemanningsföretag och annat, och är nöjda med avtalet, säger Lage Hallerup, Kommunals förhandlare.

Lönerna höjs med 357 kronor per månad, respektive 497 kronor, totalt 854 kronor under avtalsperioden.
Det särskilda lönetillägget höjs med två kronor per timme på storhelg under avtalsperioden, en krona per timme vardagar och helg. Övertidstillägget höjs med en krona per timme vardagar, två kronor per timme helger.