I över 25 år arbetade jag som undersköterska i Oskarshamn innan jag tog steget att bli folkvald landstingspolitiker. Sedan valet 2006 arbetar jag med politik på heltid. Ett av mina ansvarsområden är personalpolitiken i landstinget i Kalmar län. Det är ett uppdrag som känns viktigt men som också ställer krav på mig som tidigare sektionsordförande för Kommunal. Visserligen måste jag balansera olika intressen i min nya roll.
Men fortfarande slår mitt hjärta särskilt för alla kvinnor och män som arbetar på golvet inom sjukvården. För det är ju kommunalarna som har den närmaste kontakten med patienterna. Utan undersköterskornas engagemang och omsorg fungerar inte sjukvården. Städ, vaktmästeri, tvätt, kök och alla andra delar där kommunalarna har den viktigaste rollen måsta också hålla hög kvalitet för patienterna ska få den bästa vården.
 
Ibland undrar mina före detta arbetskompisar om politiken gör att avståndet till verkligheten ökar. Så är det givetvis, att påstå något annat vore fel. Jag håller därför en nära kontakt med kommunalarna i mitt län och försöker vara ute på arbetsplatserna så mycket jag kan. Jag brinner för samma slags frågor som under mina år som fackligt förtroendevald. Det handlar om rättvis löneutveckling, rätt till kompetensutveckling och om rimliga arbetsvillkor.
 
Det ska vara en tydlig skillnad att arbeta i ett socialdemokratiskt eller moderat styrt landsting. Ideologin och värderingarna måste göra praktiska avtryck i personalpolitiken. Kommunals och Socialdemokraternas arbete med Mönsterarbetsplatser är ett väldigt viktigt gemensamt arbete för att uppnå detta. Tillsammans arbetar vi för att få arbetsplatser som bygger på bra arbetstider, bra arbetsmiljö och ett bra ledarskap. Vi är helt överens om att medarbetarna och deras arbetsinsatser är den viktigaste resursen.
 
Jag är mycket imponerad över vad medarbetarna har åstadkommit i sjukvården i Kalmar län. De har sett till att vi har de nöjdaste patienterna och de kortaste köerna i Sverige. Jag tror att framgångarna bland annat beror på att många medarbetare har engagerat sig i olika förbättringsarbeten. 2007 avsatte vi socialdemokrater 30 miljoner kronor som medarbetarna kan ansöka om för att utveckla och förbättra vården.
 
Jag är också stolt över att landstinget inte har behövt säga upp någon personal under lågkonjunkturen. Vi har istället arbetat aktivt för att behålla unga medarbetare och möjliggjort för äldre medarbetare att gå tidigare i pension.  Jag tror att det är ett av skälen till att vårt landsting har den högsta frisknärvaron i landet. Över hälften av alla medarbetare är inte borta en enda dag från jobbet på grund av sjukdom. Det är det bästa resultatet bland alla landsting.
 
Vår årliga attitydundersökning bland medarbetarna visar också att trivseln är hög bland de landstingsanställda. Nio av tio tycker att arbetsuppgifterna är viktiga och tre av fyra tycker om att gå till jobbet. Jag tror att trivseln hänger samman med att landstingets har fått stor uppmärksamhet på toppresultaten inom Öppna Jämförelser. Det är betydligt mer roligt och inspirerande att arbeta i ett landsting i medvind än i ett som har motvind.
 
Som socialdemokrat vill jag lyfta fram kommunalarnas arbetssituation i valrörelsen. Det behövs fler anställda inom sjukvården för att möta en allt mer krävande vårdtyngd. Vi måste ta debatten om att skattekronorna behövs i välfärden, inte till ytterligare skattesänkningar. Det behövs en förbättrad a-kassa. Vi vill att a-kassan ska ge 80 procent av löntagarna 80 procent av lönen, och ingen ska betala mer än 80 kr i avgift. Frågan om heltid och deltid måste åter upp på dagordningen. Vi socialdemokraterna föreslår en miljard i två steg till de till kommuner och landsting som arbetar för heltid. Samtidigt väjer vi inte för lagstiftning om det krävs. Vi socialdemokrater vill förbättra medarbetarnas inflytande och möjligheter till kompetensutveckling.
 
Yvonne Hagberg (S),
kommunalare och Socialdemokrat
Ordförande i Kommunals S-förening